facebook

Blog

Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku dla naszym Klientów będą obowiązywały poniższe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
1.Administrator Danych Osobowych (ADO).
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma APEKT FHU Andrzej Mitoraj z siedzibą przy ul. Podolskiej 19, 48-303 Nysa, tel. 77 433-04-39, adres e-Mail: biuro@apekt.pl
2.Cele przetwarzania danych osobowych.
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę APEKT FHU Andrzej Mitoraj jest przesyłanie ofert handlowych, przygotowywanie wycen, przyjmowanie zamówień oraz ich obsługa i realizacja.
3.Odbiorcy danych osobowych.
Dane udostępnione przez Państwa ( imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail ) nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, firmy spedycyjne i współpracujące w realizacji zamówienia na mocy stosownych umów z Administratorem Danych Osobowych.
Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4.Okres przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania działalności firmy.
5.Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez APEKT FHU Andrzej Mitoraj , przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy przesłanie informacji na adres e-mail: biuro@apekt.pl
6.Skarga do organu nadzorczego.
W przypadku gdy Państwo uważa, że zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzegania przepisów jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie niezbędnych danych spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia lub wykonania czynności niezbędnych do realizacji zamówienia lub usługi.
8.Profilowanie danych osobowych.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą profilowane.

Regulamin sklepu internetowego firmy APEKT 

§1 Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.apekt.pl jest własnością firmy APEKT Andrzej Mitoraj 48-303 Nysa ul. Podolska 19 . Firma jest zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Nysa, pod numerem 4302. NIP 753-000-75-80 , REGON 530864820. Telefon kontaktowy77 433-04-39, e-mail: biuro@apekt.pl
 2. Korzystanie ze sklepu www.apekt.pl i kupowanie produktów od firmy APEKT  oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie www.apekt.pl wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki chyba, że w opisie danego produktu jest napisane inaczej.
 4. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci internet są produkty przedstawione na stronach sklepu internetowego www.apekt.pl w chwili składania zamówienia.
 5. Zawartość sklepu internetowego www..apekt.pl nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu Cywilnego, lecz jest zaproszeniem do składania ofert. Złożenie zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

§2  Zamówienie

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówienia na stronie, e-mailem na adres: biuro@apekt..pl, lub telefonicznie pod numerem +48 77 433-04-39  w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.
 2. Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych i poprawnych danych. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane, a tym samym utrudniony lub niemożliwy kontakt z klientem. Jeśli klient źle wprowadzi dane do wysyłki i paczka do niego nie dotrze, nie może być to podstawą do reklamacji.
 3. Jeśli dane Klienta będą niepełne sklep może odmówić realizacji zamówienia.
 4. Firma APEKT zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, uzależnić ich zrealizowanie od przedstawienia odpowiednich dokumentów, lub dokonania płatności na konto.
 5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w przeciągu 7 dni kalendarzowych nie będą realizowane.
 6. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej, adresu e-mail oraz dostępu do Internetu.
 7. Aby złożyć zamówienie w sklepie za pomocą formularza zamówienia, należy dodać produkty do koszyka za pomocą przycisku „Do koszyka” następnie wypełnić formularz zamówienia.
 8. Złożenie zamówienia zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila. Nie oznacza to jednak zawarcia umowy kupna-sprzedaży a jedynie potwierdzenie złożenia oferty kupna, która przez sklep będzie weryfikowana.
 9. Za zawarcie umowy kupna-sprzedaży na odległość uznaje się moment wysłania do Klienta zamówionych produktów przez sklep www.apekt.pl. Umowa zawarta jest w języku polskim.
 10. Płatności za zamówienie można dokonać za pomocą przelewu lub też przy pomocy płatności za pobraniem przez kuriera dostarczającego zakupiony towar.
 11. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania Transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane Klienta będą wykorzystywane do celów marketingowych tylko wtedy jeśli klient wyrazi na to zgodę. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: biuro@apekt.pl lub też dokonać modyfikacji swoich danych w zakładce „Edytuj dane”. Firma Apekt zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U.Nr 133 poz. 883. „O ochronie danych osobowych".

§3  Wymiana, zwrot towaru

Klient posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego ma możliwość odstąpienia od umowy kupna w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie- złożenie oświadczenia na piśmie jest warunkiem koniecznym do możliwości odstąpienia od umowy. Zwrot towaru zakupionego na odległość możliwy jest po dostarczeniu na koszt i odpowiedzialność kupującego towaru w stanie niezmienionym, który nie wskazuje na jego używanie, kompletnego, który powinien być dostarczony w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu. Wraz ze zwrotem należy dostarczyć dowód zakupu (oryginalny paragon lub ksero faktury VAT ) a także informację na piśmie z oznaczeniem żądań, czy ma to być wymiana na inny towar czy zwrot pieniędzy na konto- informację taką klient powinien przekazać również drogą mailową. Bez pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrot towaru NIE będzie uwzględniony. Koszt wysyłki w takim wypadku pokrywa klient, w obie strony.
Zwrot gotówki realizowany jest do 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwracanego przedmiotu.

Wymiany i zwroty bez pełnej informacji (pisemnej lub mailowej) dotyczącej owego zwrotu lub wymiany nie będą uwzględniane. Koszty związane z wymianą towaru na inny ponosi również kupujący. Gotówka zwracana klientowi za towar nie uwzględnia kosztów wysyłki, które są odejmowane od kwoty pierwotnie wpłaconej przez klienta.

Zwracany towar wraz z dowodem zakupu i informacją na piśmie należy odesłać na adres:

APEKT  Andrzej Mitoraj
ul. Podolska 19
48-303 NYSA

Z dopiskiem  -  ZWROT TOWARU

  

§4 Zwrot towaru i reklamacje.

 1. Klient posiadający status konsumenta ma możliwość odstąpienia od umowy kupna w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie. Poniżej przedstawiamy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

APEKT  Andrzej Mitoraj
ul. Podolska 19
48-303 NYSA


Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], zamówionych zgodnie z zamówieniem [nr zamówienia]

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]

Nr rachunku na który mają zostać zwrócone pieniądze za towar
[Nr rachunku bankowego]

Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Zwrot towaru zakupionego na odległość możliwy jest po dostarczeniu na koszt i odpowiedzialność kupującego towaru w stanie niezmienionym, który nie wskazuje na jego używanie, kompletnego, który powinien być dostarczony w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu. Wraz ze zwrotem należy dostarczyć dowód zakupu(oryginalny paragon) a także informację na piśmie z oznaczeniem żądań, czy ma to być wymiana na inny towar czy zwrot pieniędzy na konto- informację taką klient może przekazać również drogą mailową. Bez pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrot towaru NIE będzie uwzględniony. Koszt wysyłki w takim wypadku pokrywa klient, w obie strony.

 1. W wypadku reklamacji towaru konsument w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego powinien skontaktować się ze sklepem najpierw drogą mailową biuro@apekt.pl lub telefoniczną 77 433-04-39 celem ustalenia dalszych szczegółów lub bezpośrednio wysłać towar na adres firmy APEKT  ul. Podolska 19, 48-303 NYSA  lub dostarczyć go tam osobiście wraz z dokładnym opisem usterki, datą i okolicznościami, w jakich dana usterka miała miejsce i danymi kontaktowymi do klienta. W wypadku nie uznania reklamacji klient będzie musiał ponieść ponowny koszt wysyłki do niego zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem - dlatego zalecany jest kontakt mailowy.
 2. Reklamacja konsumenta w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez nas wadliwego towaru. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie powiadomiony telefonicznie, mailowo lub pisemnie. Gdy reklamacja zostanie przez nas uznana, w pierwszej kolejności dokonamy nieodpłatnej naprawy i dostarczymy towar klientowi z powrotem na nasz koszt, o długości czasu naprawy klient zostanie poinformowany mailowo, telefonicznie lub pisemnie. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów albo, jeżeli nie zdołamy uczynić zadość żądaniu Klienta w odpowiednim czasie-towar zostanie wymieniony na nowy. W razie braku możliwości wymiany towaru na nowy, klient otrzyma zwrot pieniędzy za produkt.

      Adres do wysyłania towaru do reklamacji lub zwrotu:

             APEKT   ul. Podolska 19  48-303 Nysa

  

§ 5. Odstąpienie od umowy 
Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy 
oraz skutkach odstąpienia od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 1.     Kupujący, będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy sprzedaży dotyczącej rzeczy dostarczonych jednym transportem lub, które zostały odebrane jednorazowo.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę ( adres APEKT 48-303 Nysa ul. Podolska 19  e-mail: biuro@apekt.pl, tel.77 433-04-39)  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

APEKT  Andrzej Mitoraj
ul. Podolska 19
48-303 NYSA


Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], zamówionych zgodnie z zamówieniem [nr zamówienia]

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]

Nr rachunku na który mają zostać zwrócone pieniądze za towar
[Nr rachunku bankowego]

Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

 

 1.     Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który został przedstawiony powyżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2.     Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail; biuro@apekt.pl .  Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej).
 3.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4.     Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, przysługującego Konsumentom, jeżeli Towar nie został jeszcze wysłany, każdy Klient może zrezygnować z zamówienia w całości lub części (dokonać anulowania zamówienia lub jego modyfikacji), przekazując informację w tym zakresie Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej.

 

§6 Skutki odstąpienia od umowy

1.    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 1.     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
 2.     W przypadku, gdy Konsument, który odstąpił od umowy, otrzymał rzecz w związku z umową, otrzymana rzecz winna być odesłana lub przekazana Sprzedawcy na adres: APEKT ul. Podolska 19 , 48-303 NYSA, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 3.     Jednocześnie Sprzedawca informuje, iż Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4.     Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą (np. z uwagi na wielkość, kształt lub wymagany szczególny sposób transportu) Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Szacunkowa wysokość kosztów z tego tytułu jest podawana w konkretnym przypadku Konsumentowi przy zawieraniu umowy, która dotyczy rzeczy, której nie można przesłać pocztą w zwykły sposób z uwagi na jej charakter.
 5.     Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, lub w razie braku porozumienia stron obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883)
 3. Zarówno kupujący jak i sprzedający będą starali się rozstrzygać wszelkie spory poprzez porozumienie stron.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych przez Klienta nie będącego konsumentem z firmą APEKT jest sąd właściwy dla siedziby firmy APEKT Jednakże w sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.
 5. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Pliki Cookie


Czym są pliki „cookies”?
Pod pojęciem „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są przez nas w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych w tym przyspieszania ich działania. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są przez nas dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Powrót do Sklepu APEKT.pl